زنگ خطر موج چهارم کرونا در استان مرکزی به صدا درآمد

سید محمد جمالیان، در گفتگو با ، اظهار کرد: طبق آخرین آمار وزارت بهداشت علاوه بر خمین و دلیجان، شهرهای اراک و ساوه نیز به شرایط نارنجی تغییر وضعیت دادهاند. وی ادامه داد: روند بستری در بیمارستانهای استان صعودی شده و آمار مراجعین سرپایی به شدت در حال…

Latest News

Related articles