سارقان مسلح شهرستان بهبهان در لنده دستگیر شدند

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان لنده از دستگیری سارقین مسلح شهرستان بهبهان در لنده خبر داد.

Latest News

Related articles