سازمان ملل نامزدها برای دولت انتقالی جدید در لیبی را معرفی کرد

سازمان ملل متحد ضمن معرفی نامزدهای تأیید شده برای دولت انتقالی جدید در لیبی اعلام کرد که این رهبران موقت بر تمهید و تدارک مقدمات انتخابات در این کشور نظارت خواهند کرد. به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد اعلام کرد که شرکت کنندگان در گفتگوهای صلح…

Latest News

Related articles