ساعات کار مرکز اهدای خون حضرت روحالله در نوروز ۱۴۰۰

، مرکز انتقال خون روح الله قم در ایام نوروز پذیرای مردم نوع دوست و نیکوکار خواهند بود. گفتنی است مرکز انتقال خون روح الله قم واقع در میدان روح الله جنب دبیرستان امام صادق علیه السلام در ایام نوروز ۱۴۰۰ به غیر از روزهای جمعه و۱۳ فروردین در بقیه…

Latest News

Related articles