ساعت بازی تیمهای پدیده مشهد – ذوب آهن اصفهان تغییر پیدا کرد

جواد طاری بخش در گفتگو با بیان کرد: براساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ساعت مسابقه دو تیم پدیده مشهد و ذوبآهن اصفهان از هفته بیستم تغییر کرد. سخنگوی تیم فوتبال پدیده گفت: مسابقه دو تیم پدیده مشهد و ذوب آهن اصفهان به علت برگزاری مسابقات دو و میدانی در…

Latest News

Related articles