سالگرد درگذشت هوگو چاوز، رییسجمهور استکبار ستیز ونزوئلا

کارتونیست: عباس گودرزی

Latest News

Related articles