سال ۱۳۹۹ سال ریاضت، تأمل و تغییر بود/ سال پرسش ها از آینده ایران

، متن پیش رو، یادداشتی از نعمت الله فاضلی، استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ و پشت سرگذاشتن سال ۱۳۹۹ برای نگاشته است. سال هزار و سیصد و نو و نه برای جهانیان و ایرانیان بسیار متفاوت و متمایز بود…

Latest News

Related articles