سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی فعال شد

، مرتضی اشرفی گفت: در راستای تسهیل و روانسازی از این پس همه تقاضاهای فعالان اقتصادی مرتبط با کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید (غیر از تقاضاهای مرتبط با تسهیلاتی که فرآیند اختصاصی خود را در سامانه بهین یاب ثبت کردهاند) در سامانه ستاد تسهیل و رفع…

Latest News

Related articles