سامانه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری راهاندازی شود

به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزمحسینی امروز در نشست تخصصی با مدیران کل معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: با توجه به تحریمهای ظالمانه تحمیل شده به کشور، وزارت صنعت، معدن و…

Latest News

Related articles