ساوه میزبان اردوی آمادگی کشتی گیران استان مرکزی

قاسم ترکمان در گفت وگو با ، اظهار کرد: اردوی آمادگی کشتیگیران آزاد کار رده سنی نوجوانان و جوانان استان مرکزی برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد از امروز به میزبانی ساوه در خانه کشتی این شهرستان واقع در مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز…

Latest News

Related articles