سایپا به آسانی از سد شهرداری گنبد گذشت

تیم والیبال سایپا، در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر به راحتی از سد شهرداری گنبد گذشت. ، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر والیبال دو تیم سایپا و شهرداری گنبد امروز جمعه از ساعت ۱۱ در سالن فدراسیون مقابل هم صفآرایی…

Latest News

Related articles