سرعت وزش باد در شهرضا به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید

ستار سبزعلی در گفت و گو، با اشاره به وزش شدید باد در شهرضا اظهار داشت: از روز گذشته سیستمی ناپایدار وارد استان اصفهان شد که به علت نبود رطوبت کافی انرژی خود را به شکل وزش باد شدید نشان داد. وی افزود: از امشب تا جمعه مقداری سرعت وزش باد کمتر میشود…

Latest News

Related articles