سرمربی سابق پرسپولیس، استقلالی بود/ حنیف و شجاع «کپی» هم بودند

، رضا چلنگر را میتوان معروف ترین و مهمترین مترجم در تاریخ فوتبال ایران دانست. دانشجوی سابق رشته پزشکی که خیلی اتفاقی وارد فوتبال شد اما پایه گذار سبکی نو در ترجمه فوتبالی شد و در دو دهه اخیر حضوری مهم در فوتبال ایران داشته است. این مترجم خاص فوتبال…

Latest News

Related articles