سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان منصوب شد

رییس فدراسیون ورزش ناشنوایان کشور در حکمی علی ابراهیمی را به سمت سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان کشور منصوب کرد. ، در حکم مهران تیشه گران خطاب به علی ابراهیمی آمده است: احتراماً، نظر به درایت، سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد…

Latest News

Related articles