سفر مسئولانه اقتصاد گردشگری را نجات نداد/ هتل ها خالی ماند

گروه استانها: نوروز ۱۴۰۰ دومین نوروزی است که مهمان شوم اقتصاد کشور شده است. ویروسی که سایه اش را بر تمام ابعاد زندگی مردم انداخته و همه استانها را هم درگیر کرده است. گردشگری یکی از آسیب دیده ترین بخشها در مواجهه با بحران بود. صنعتی که در یک سال…

Latest News

Related articles