سفر وزیر آموزش و پرورش به اصفهان

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش طی سفر یک روزه به اصفهان بعد از دیدار با معلمان، مجتمع آموزشی دختران چهارباغ و مدرسه شکرالله فرقدانی را افتتاح کرد. در این مراسم از شکرالله فرقدانی خیر مدرسه ساز تجلیل و قدردانی شد.

Latest News

Related articles