سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با سفر دو روزه خود به استان یزد از چهار پروژه بزرگ صنعتی و معدنی استان با سرمایه گذاری هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان بهره برداری کرد. علیرضا رزم حسینی در روز نخست سفرش به اشکذر، اردکان و میبد سفر کرد و روز دوم سفرش را به…

Latest News

Related articles