سقوط در چاه جوان ۲۵ ساله گرگانی را به کام مرگ فرستاد

موسیالرضا صفری در گفتگو با اظهار کرد: ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه پنج شنبه سقوط یک جوان ۲۵ ساله در روستای کفشگیری گرگان به سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان گزارش شد. وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی با تجهیزات مخصوص امداد و نجات به محل حادثه اعزام شده و پیکر…

Latest News

Related articles