سهم اوپک از واردات نفت هند به پایینترین رقم ۲۰ سال اخیر رسید

به نقل از رویترز، دادههای صنعتی و تجاری نشان دادند که سهم اوپک از واردات نفت هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ به کمترین مقدار در حداقل ۲۰ سال گذشته رسیده است، زیرا مجموع واردات نفت سومین اقتصاد بزرگ آسیا به کمترین مقدار در ۶ سال اخیر رسید. بر اساس…

Latest News

Related articles