سومین «جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات» آغاز به کار میکند

، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای برگزاری مجموعه جشنوارههای قرآنی آیات، سومین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات را با میزبانی اداره‬ ‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، در موضوعات مرتبط با مفاهیم و آموزههای منطبق با قرآن کریم…

Latest News

Related articles