سیاستگذاری کشور در توسعه پهنای باند

محمدحسین انتظاری در گفتگو با با اشاره به سیاست اصولی کشور در حوزه توسعه پهنای باند و تکالیفی که در شبکه ملی اطلاعات در این باره آمده است، گفت: در مباحث مربوط به سیاستگذاری فضای مجازی، این نگاه که پهنای باند کشور چگونه باید هدایت شود، مورد اهمیت بوده…

Latest News

Related articles