سیدجمالالدین اسدآبادی در میانه دنیای قدیم و جدید ایستاده بود

، امروز ۱۸ اسفندماه روز بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی است. سیدجمال چهره سرشناس بیداری اسلامی و وحدت جهان اسلام است که فعالیتهای مختلفی در کشورهای مختلف انجام داده است. در گفتوگو با حجت الاسلام رسول جعفریان استاد دانشگاه تهران به بررسی فعالیتهای…

Latest News

Related articles