سیلاب ۸۶۰۰ روستای کشور را تهدید می کند

، مسعود منصور ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژههای آبخیزداری کشور که به صورت متمرکز در علی آبادکتول برگزار شد، اظهارکرد: هشت هزار و ۶۵۰ روستا و ۴۵۰ شهر کشور در معرض سیلاب قرار دارد که باید با اجرای طرح های آبخیزداری از وقوع آن پیشگیری کرد. وی…

Latest News

Related articles