شاهین، آریا و اطلس؛ سه گانه سایپای نوین

به نقل از سایپا، سایپا که با عرضه ساینا. اس و کوییک.اس، در آخرین روزهای سال گذشته، آئین رسمی تحویل نخستین دستگاهها از خودرو شاهین به مشتریان را برگزار کرد، در حال اجرای برنامههای پیش تولید روی کراساوور آریا است که در چند ماه گذشته رونمایی شده و علاوه…

Latest News

Related articles