شبکهای که صدای مخالف در آمریکای لاتین شد/کمکهای روحانی آرژانتینی

، ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ شبکه هیسپان تی وی تنها شبکه اسپانیایی زبان ایران متولد شد و حالا ۹ سال است که از فعالیت این شبکه میگذرد. روح الله محقق راد از تهیهکنندگان و مستندسازان این شبکه است که از یک دوره فعالیت در هیسپان تی وی گفته است. محقق راد تهیهکننده و…

Latest News

Related articles