شبیخون پلیس بهارستان به یک مرکز بزرگ تهیه مشروبات

، عوامل کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی بهارستان با همکاری دایره اطلاعات این کلانتری در یک عملیات غافلگیرکننده موفق شدند، بیش از هزار لیتر مشروبات الکی دست ساز از یک منزل در گلستان کشف کنند. در این عملیات تاکنون یک نفر دستگیر شده و تحقیقات برای شناسایی…

Latest News

Related articles