شبیه سازی حمله علیه ماهوارههای روسی توسط انگلیس

منابع چینی از رصد تلاشهای اخیر انگلیس برای شبیه سازی حمله نظامی علیه ماهوارههای مخابراتی روسی و چینی در مرز با جو کره زمین خبر دادند. به نقل از اسپوتنیک، ماهوارههای چینی از تصمیم «فرماندهی فضایی انگلیس» برای انجام تمرینات نظامی جنگندههای «تایفون»…

Latest News

Related articles