شب قدر در جوار مرقد شهید سرار سلیمانی

کرمان – مردم کرمان با حضور در کنار مرقد شهید سلیمانی و با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گزارش اجتماعی مراسم شب قدر را برپا کردند.

Latest News

Related articles