شرایط حضور جانبازان و معلولین برای شرکت در انتخابات تسهیل شود

احمد نوازنی در گفتگو با با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت سبب شده است که مردم برای رأی دادن دچار تردید شوند، گفت: انتظاری که مردم داریم این است که علیرغم تمام گلایههایی که دارند در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند و همه برای تعیین سرنوشت کشور و ایجاد…

Latest News

Related articles