ششمین شماره «گاهِ نقد» با موضوع الگوهای توسعه روی پیشخوان آمد

به نقل از روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، ششمین شماره از مجله «گاه نقد» با محوریت موضوع الگوهای توسعه، بهتازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. مجله «گاهِ نقد» با توجه به خلأ موجود در نقد تخصصی حوزههای مختلف کتاب تدوین و در حوزههای…

Latest News

Related articles