شفافترین نوع واگذاری از طریق بورس است

، بازداشت و اعلام حکم رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی (علی اشرف پوری حسینی)، حواشی به وجود آمده پیرامون ارجاع برخی از واگذاریهای مسئله دار به هیئت داوری از جمله ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و هفت تپه، پذیره نویسی صندوقهای ETF، آزاد سازی سهام عدالت،…

Latest News

Related articles