شلیک ۳ راکت به سفارت آمریکا در بغداد/ برخاستن دود

منابع عراقی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید از سمت سفارت آمریکا در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. ، صابرین نیوز از شنیده شدن صدای انفجارهایی متعدد و شدید در بغداد از سمت سفارت آمریکا خبر داد. صابرین نیوز از شلیک سه راکت به سفارت آمریکا در منطقه…

Latest News

Related articles