شمار آوارگان فلسطینی مبتلا به کرونا به مرز ۱۱ هزار نفر رسید

شمار آوارگان فلسطینی مبتلا به ویروس کرونا در سایه انفعال نهادهای بین المللی و به ویژه آژانس «آنروا» به مرز ۱۱ هزار نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، با ثبت موارد جدید ابتلا، شمار آوارگان فلسطینی مبتلا به به ۱۰ هزار و ۸۱۰ نفر افزایش یافته است. این…

Latest News

Related articles