شمار تلفات غیرعادی پرندگان در میانکاله به ۲۳۱۴ بال رسید

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: شمار تلفات غیرعادی پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله و خلیج گرگان به دو هزار و ۳۱۴ بال رسید. حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با با اشاره به وقوع تلفات غیرعادی در پرندگان مهاجر در تالاب بین میانکاله و خلیج گرگان…

Latest News

Related articles