شمشیرهای ایران به جان هم افتادند/ فدراسیون فعلا تماشاگر است!

، شمشیربازی ایران امروز یکی از قدرت های جهان است. نتایج و مدال های آسیایی و جهانی سال های گذشته، رنکینگ فدراسیون بین المللی، حضور چهار نماینده کشورمان در المپیک توکیو …. هم گویای همین مهم است که شمشیربازی ایران برای خود در جهان دبدبه و کبکبه ای به…

Latest News

Related articles