شناسایی ۱۰۰۰ مبتلا به کرونا طی یک روز در فارس/ کاهش سن ابتلا

، دکتر مهرزاد لطفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با افزایش قابل توجه ورودی به بیمارستانها در روزهای اخیر، شاهد تکمیل ظرفیتهای پیش بینی شده، به ویژه در دو بیمارستان بزرگ شیراز هستیم و این در حالیست که در سطح جامعه، با کاهش توجه عمومی نسبت…

Latest News

Related articles