شناسایی ۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

سیدعلیرضا مروجی در گفتوگو با ، با اشاره به مراجعه ۱۲۷ هزار و ۸۰۳ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۳۶۲ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستانهای کاشان و آران و…

Latest News

Related articles