«شهادت» کلیدواژه شعر آیینی و انقلاب است

، فرامرز محمدی پور سه شنبه در نشست بررسی سیر شعر انقلاب اسلامی در گیلان، از جمله ویژگیهای شعر انقلاب را دین محوری دانست و گفت: آغاز شعر انقلاب با دین محوری است اما از نظر تکنیک رشد چندانی ندارد و صرفاً در پی انتقال افکار و مفاهیم مدنظر است تا مردم به…

Latest News

Related articles