شهادت ۳ صیاد فلسطینی به دنبال تیراندازی نظامیان صهیونیست

به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به سلسله اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان در نقاط مختلف اراضی اشغالی ادامه میدهند. بر اساس این گزارش، صهیونیستها امروز یکشنبه به روی صیادان فلسطینی در دریای خانیونس در جنوب نوارغزه آتش…

Latest News

Related articles