شهدا خون مطهرشان را نثار احیای اسلام کردند

، بخشی از وصیت نامه شهید «احمدرضا کرمی» از شهدای استان لرستان را در متن زیر بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم سپاس خدای را که بیند و دیده نشود، آفریننده است و آفریده نشده، فرزند نیاورده و زاده نشده و برایش مثل و مانندی نیست، خدایی که حاضر است و غایب…

Latest News

Related articles