شهرک صنعتی شماره ٢ در مراغه احداث میشود

، علی علیزاده روز چهارشنبه در جلسه بررسی ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ و منطقه ویژه اقتصادی مراغه که با حضور معاونان فرمانداری و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجانشرقی برگزار شد، افزود: مکان ایجاد ناحیه صنعتی جدید مراغه شناسایی شده است و در نظر…

Latest News

Related articles