شکارچیان غیرمجاز به پاکسازی زیستگاههای گلستان محکوم شدند

علی آبادکتول- رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول گفت: براساس رای دادگاه دو شکارچی غیرمجاز در خلیج گرگان، مکلف به پاکسازی محیط زیست و حریم رودخانه های علی آباد شدند. سید مهدی کوچک در گفتگو با اظهارکرد: دو شکارچی غیرمجاز در خلیج گرگان، مکلف به…

Latest News

Related articles