شکل گیری ناپایداری های موقت در گیلان/ افزایش دما از روز سه شنبه

محمد دادرس در گفتگو با با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشههای هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوها نشان دهنده استقرار جوی پایدار برای امروز و فردا در استان گیلان است. وی افزود: در این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداریهای موقتی به ویژه در ساعات عصر و شب تا…

Latest News

Related articles