شیخ احمد الزین حامی همیشگی فلسطین بود

به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: در ابتدا مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت شیخ بزرگ و عزیز و مجاهد، علامه شیخ احمد الزین ابراز می داریم. وی افزود: شیخ احمد الزین الگو و نمونه عالی از ایمان و تدین و علم اخلاص…

Latest News

Related articles