صبور باشید! زیباترین گل جهان در دراه است

کلیپ گل نرگس به قلم و روایت حامد عسگری کاری به مناسبت نیمه شعبان است که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آن را تهیه کرده است.

Latest News

Related articles