صدور پروانه سه نشریه جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار سه نشریه جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صادر و ابلاغ گردید. این نشریات که به صورت دوفصلنامه و غیربرخط (الکترونیکی) هستند از…

Latest News

Related articles