صعود به جام جهانی قطر اولویت ملی است/ ریلگذاری شفاف خواهیم کرد

، منصور قنبرزاده پس از انتصاب به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: از اعتماد اعضای هیات رئیسه و شخص آقای عزیزی خادم ممنونم. امیدوارم بتوانم به مجموعه فوتبال کمک کنم. وی ادامه داد: البته برای پیشبرد اهداف نیاز به همکاری تمامی…

Latest News

Related articles