ضرورت ایجاد سامانه خود نظارتی در شوراها

، مهدی امیر اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور امروز در اولین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها گفت: اصلیترین ثمره انقلاب اسلامی که شاید در راس همه ویژگیهای آن قرار دارد جایگزینی نظام ولایی به جای نظام طاغوت بوده است. وی ادامه…

Latest News

Related articles