ضرورت تعمیر و تجهیز ساختمان فرمانداریها برای تردد معلولین

، گودرز امیری امروز شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی لرستان در ابتدا به تعمیر و تجهیز ساختمان فرمانداریهای استان اشاره کرد و اظهار داشت: استانداردهای لازم جهت رفت و آمد معلولین، سالمندان در این ساختمانها رعایت شود و هر چه سریعتر امکانات…

Latest News

Related articles