ضرورت جلوگیری از خرید و فروش ملک در حریم رودخانه قرچک

قرچک- معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قرچک بر ضرورت جلوگیری از خرید و فروش ملک در حریم رودخانه و اراضی فاقد کاربری در این شهرستان تاکید کرد. ، الله بخش حبیبی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی اداره صمت، اتاق اصناف و…

Latest News

Related articles